Medycyna Wrażliwa Kulturowo

Postępujący proces globalizacji na świecie powoduje rekonfigurację zachowań społecznych nawet w małych i stabilnych społeczeństwach.  Zwiększona migracja ludności prowadzi do wzrostu różnorodności wśród ludzi także w Polsce. Stawia to przed medycyną nowe wyzwanie poszanowania ludzkich przekonań.  Aby to osiągnąć konieczny jest rozwój kompetencji kulturowych personelu medycznego. Opieka  szpitalna i hospicyjna powinna sprostać wymaganiom i potrzebom globalnej społeczności. Jednocześnie ważne jest, aby dążyć do osiągnięcia takiego stanu wielokulturowości społeczeństw, w którym podstawą będzie poszanowanie uniwersalnych zasad etycznych.

Jaka jest medycyna wrażliwa kulturowo?

Medycyna wrażliwa kulturowo to medycyna otwarta, tolerancyjna i wychodząca naprzeciw przekonaniom pacjentów różnych wyznań, budująca zaufanie i relacje.

Medycyna wrażliwa kulturowo to projekt edukacyjny Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci skierowany do medyków z różnych dziedzin medycyny. Pragniemy wyposażać w wiedzę, rozmawiać i razem z wielokulturowymi partnerami zastanowić się jak leczyć i wspierać pacjenta aby budować wzajemne zaufanie w aspekcie leczenia i umierania. Gdańsk jest miastem wolności i solidarności, głęboko wierzymy, że właśnie tu jest przestrzeń, aby ten projekt dobrze się rozwijał.

Nasz projekt aktywnie wspierają i współtworzą:

Fundacja JCC  Gdańsk – Centrum Społeczności Żydowskiej w Gdańsku

Michael Joseph Schudrich – amerykańsko-polski religioznawca i historyk, od 2004 r. naczelny rabin Polski.

Pomorski Oddział Ligi Muzułmańskiej w RP

Mohamed Atoum  – Pomorski oddział Ligii Muzułmańskiej, lekarz,  wolontariusz, społecznik i mieszkaniec Gdańska.

W sprawie bezpłatnych szkoleń zapraszamy placówki medyczne z całego Województwa Pomorskiego. Tematyka warsztatów to:

  • Opieka medyczna nad pacjentem wielokulturowym w aspekcie pielęgnacji i wsparcia (Katarzyna Kałduńska,  pielęgniarka Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci)

  • Aktywne słuchanie, uważność oraz empatia jako warunek efektywnej komunikacji z pacjentem (Dominika Krawczyk, psycholog Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci)

Chętnych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 501 608 564