Konkurs na najpiękniejsza kartkę Wielkanocną !

Konkurs na najpiękniejsza kartkę Wielkanocną !

Ogólnopolski Konkurs na Kartkę Wielkanocną  na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

Konkurs na wykonanie kartki wielkanocnej, które zostaną przekazane na licytację na rzecz Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku.

TERMINY:

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Zespołu Szkół w Kępicach do dnia 16 lutego 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Zespół Szkół w Kępicach
ulica Szkolna 1
77-230 Kępice
z dopiskiem „Konkurs na Kartkę Wielkanocną”

Organizatorzy:
1. Zespół Szkół w Kępicach
ulica Szkolna 1
77-230 Kępice

  1. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku
    Aleja Zwycięstwa 30
    80-219 Gdańsk

 

Uczestnicy:
Zapraszamy do udziału uczniów wszystkich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, domy kultury).
Cele:
– Przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
– Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób.
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.Terminowe złożenie prac.
2. Technika dowolna.
3. Format pracy : od A5 do A4
4. Każda praca powinna posiadać na odwrocie komputerowo napisaną metryczkę zawierającą:
– imię i nazwisko dziecka
– wiek i klasa
– nazwę placówki z adresem i telefonem
– imię, nazwisko, telefon i adres email opiekuna konkursu

  1. Prace powinny być wykonane samodzielnie lub w przypadku przedszkoli, z niewielką pomocą nauczyciela lub rodzica. Prace niesamodzielne nie będą oceniane.
  2. Każda placówka może nadesłać dowolną ilość prac (każdy uczestnik może wykonać jedną pracę).

KRYTERIA OCENY:

– Walory artystyczne.
– Oryginalność.
– Estetyka wykonania pracy.
– Samodzielność wykonania.

Nagrody:
Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
– przedszkola
– szkoły podstawowe klasy 1-3, 4-6
– szkoły podstawowe klasy 7 i gimnazja.
Celem konkursu jest wsparcie Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, w związku z czym, przyznane nagrody będą miały charakter symboliczny.

Koordynator konkursu:

Ewelina Schweda eschool@vp.pl 504541650

Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

About the Author

pomorskiehos administrator