Festiwal Wrażliwy z Pomorskim Hospicjum dla Dzieci

Festiwal Wrażliwy z Pomorskim Hospicjum dla Dzieci

Wrażliwość. Każdy ją ma. Chcemy o niej rozmawiać, poznawać wzajemnie. Inspirować nią.
Znaleźć i ukierunkować tak, by wyzwalała dobre uczucia, twórczość, empatię.
Bo trudno nam znaleźć taką ideę, która mogła by konkurować z po prostu dobrym życiem – wrażliwym na naturę, mądrość, piękno i innego człowieka. Na inność.
Prosta to idea.
Dla każdego 🙂 coś miłego

Ale to nie wszystko. Ta idea – to także chęć pomagania. Dochód z Festiwalu zostanie przekazany Dziecięcym Hospicjom Domowym i ich podopiecznym, których wspiera fundacja Polaku Pomagaj!

Wrażliwość podczas tego festiwalu ma też kolejny wymiar – wrażliwości twórczej. Umiejętności patrzenia i twórczego przetwarzania rzeczywistości z zachowaniem wyczucia, delikatności, ale także mocy przekazu. Bo kiedy, jako twórcy, poruszamy trudny temat szukamy sposobu by go wyeksponować, wykrzyczeć, podkreślić. Jak to zrobić, by nie przekroczyć granic. I gdzie są granice wrażliwości, przyzwoitości może?
O tym właśnie bedziemy dyskutować ze znanymi twórcami podczas pokazów festiwalowych.

W czasie Festiwalu wspieramy również tworzenie aplikacji mobilnej hospiCare, która usprawnia pracę lekarzy i całych zespołów medycznych pracujących z nieuleczalnie chorymi dziećmi, które leżą w domu pod opieką domowych hospicjów dziecięcych. HospiCare znakomicie przyspiesza i ułatwia ich pracę, pozwala na ogromne oszczędności, ale przede wszystkim zwiększa BEZPIECZEŃSTWO małych pacjentów.

Więcej o samym festiwalu na :  www.wrazliwy.pl

26172127_542660469449815_2852577913695050942_o

About the Author

pomorskiehos administrator