EDUKACJA

Od ponad dwóch lat Pomorskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi edukację w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych. Projekt jest swoistym podziękowaniem dla wrażliwego społeczeństwa, które od 10 lat pomaga naszemu hospicjum w trudnej misji opiekowania się śmiertelnie chorymi dziećmi. Prezentacje są bezpłatne, do placówek edukacyjnych docieramy na teren całego województwa pomorskiego.

Przedszkola

Pogadanka pt. Oswoić niepełnosprawność.

W przedszkolach uczymy dzieci integracji i tolerancji. Razem z maluchami odnajdujemy piękno w twarzach niepełnosprawnych rówieśników. Krótkie 20 minutowe pogadanki kierujemy do dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Serdecznie dziękujemy Niepublicznemu Przedszkolu „Krasnal” za pomoc w realizacji filmu.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Prezentacja pt. Życie moją pasją.

U starszych dzieci w wieku szkolnym opowiadamy o doświadczeniu choroby i niepełnosprawności, przedstawiamy historie dzieci i udowadniamy, że mimo śmiertelnej choroby można cieszyć się życiem, zachęcamy do wolontariatu.

Serdecznie dziękujemy Podstawowej Szkole Społecznej Niedźwiednik za pomoc w realizacji filmu i wsparcie Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

 

Szkolnictwo wyższe

Na uczelniach  rozważamy śmierć w aspekcie uporczywej terapii i poszanowania ludzkich wyborów, przypominamy o prawach dziecka powtarzając je za naszym wielkim mentorem Januszem Korczakiem. Historie naszych podopiecznych stanowią kanwę do przemyśleń i dyskusji na temat radości życia , ale również jego ulotności.

Serdecznie dziękujemy Akademii Pomorskiej w Słupsku za pomoc w realizacji filmu i ogromne wsparcie udzielone Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci.