#zostanwdomu

Kocham się budzić...

Przekaż 1 %

KRS: 0000296652

edukacja

Medycyna Wrażliwa Kulturowo

Postępujący proces globalizacji na świecie powoduje rekonfigurację zachowań społecznych nawet w małych i stabilnych społeczeństwach.  Zwiększona migracja ludności prowadzi do wzrostu różnorodności wśród ludzi także w Polsce.

Stawia to przed medycyną nowe wyzwanie poszanowania ludzkich przekonań.  Aby to osiągnąć konieczny jest rozwój kompetencji kulturowych personelu medycznego. Opieka  szpitalna i hospicyjna powinna sprostać wymaganiom i potrzebom globalnej społeczności. Jednocześnie ważne jest, aby dążyć do osiągnięcia takiego stanu wielokulturowości społeczeństw, w którym podstawą będzie poszanowanie uniwersalnych zasad etycznych.